SOLČÁNI Ján. O znejúcej pôde. Rozhovor s Marcusom Maederom. In: Kapitál #09: Pôda (2021). Bratislava: KPTL – občianske združenie.
SOLČÁNI Ján. CENSE Questionnaire. In: VOJŤECHOVSKÝ Miloš, Lloyd DUNN, ed. (2021). CENSE Almanac 2021. Linz: CENSE.
SOLČÁNI Ján. Nothing to hear. In: COSTA Gustavo and Sonoscopia, ed. (2020). Som Desorganizado 2020 – Encontro, Diálogos e Reflexões sobre a Exploração Sonora de Expressão Artística Contemporânea. [online] Sonoscopia.  SOLČÁNI Ján, ed. (2020). Nothing to hear. Brno: FFA BUT.
SOLČÁNI Ján. Tell Them I Said Yes. In: ONDREIČKA, Boris and Václav JANOŠČÍK, ed. (2020). Speculative Ruinology – Interpretation as a Mode of Survival. Prague: Class of Interpretation.
SOLČÁNI Ján. Listen to ‘in-between’ – notes from terrain or trash methodology. In: GREŠÁKOVÁ Lýdia, Zuzana TABAČKOVÁ and SPOLKA, ed. (2019). Mapping the in-between: Interdisciplinary methods for envisioning other futures. Košice: Spolka.